O nás

Euroinex a súčasnosť

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SIAHA DO ROKU 2007 PREVÁDZKOVANÍM A SERVIS SAMOOBSLUŽNÝCH NÁPOJOVÝCH AUTOMATOV NA VÝROBU TEPLÝCH A CHLADENÝCH NÁPOJOV, KUSOVÉHO TOVARU A KOMPLETNÉHO PROGRAMU PRE REŠTAURÁCIE A ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY.

1.4.2022 došlo k zlúčeniu spoločnosti EUROINEX ako zanikajúcej spoločnosti so spoločnosťou VERY GOODIES ako nástupníckej spoločnosti.

Našim hlavným programom je zabezpečenie pitného režimu pre výrobné prevádzky formou samoobslužných nápojových automatov, výrobníkov sódy a ochutených malinoviek. Prvoradým cieľom je spokojnosť a cenová dostupnosť pre Vašich zamestnancov, klientov a prominentných hostí. Kvalita predávaných nápojov je pod stálou kontrolou nášho obchodného partnera – spoločnosti Nestlé Slovensko, ktorá je garantom, že v našich automatoch sa na výrobu nápojov, používajú len vysokokvalitné certifikované suroviny.

Prečo práve EUROINEX

Sedem servisných
stredísk na území SR

Bezplatná
Hotline linka

Umiestnenie automatov
bez poplatkov

Servis automatov
24/7

Kvalitné technické
zázemie

Pôsobnosť
na celom území SR

Hotovostné a bezhotovostné
platobné systémy

Pravidelné zásobovanie

Vízie a trendy

Spoločnosť EUROINEX vidí schopnosť navrhnúť a implementovať komplexné a inovatívne riešenia v oblasti nápojových riešení a tak vytvárať zvýšenie profitu pre koncového zákazníka.

 

Našou víziou je stať sa popredným dodávateľom s vysokou pridanou hodnotou v našich primárnych zákazníckych segmentoch v rámci Slovenskej republiky. Vo vzťahu so zákazníkmi hľadáme vždy riešenie, ktoré prinesie najväčšiu možnú mieru spokojnosti všetkým stranám – zákazníkovi, jeho zamestnancom, obchodným partnerom a v konečnom dôsledku aj našej spoločnosti.

 

Spoločnosť EUROINEX si uvedomuje, že odbornosť zamestnanca je kľúčom k dosiahnutiu naplnenia vízie. Prostredníctvom našich kvalifikovaných zamestnancov a okamžitej dostupnosti množstva náhradných dielov, sme schopní rýchlo reagovať na nečakané servisné úkony.